مرور مهمترین عناوین
امیر حسین ذاکری

چه به روزمان آمد؟

در جلسه اخیر خبرچین و نقل خبرچینی‌ها یکی از دوستان گفت: خبر دارم داغ داغ، خبرچالشی؟ کجای کارید؟ می‌دانید پوکی استخوان ناشی از کاهش مصرف لبنیات است. می‌خواهم از پیدا و نهان زندگی‌ام شفاف‌سازی کنم. واقعا این پوکی‌ها حق ما نبود. قشنگ حس می‌کنم استخوان‌هایم چو استخوان یک نوزاد تازه متولد شده نرم و شکننده شده اند. دل‌های شکسته کم بود استخوان‌های ترد و شکننده هم به آن اضافه شد. استخوان پوک، جیب پوچ، چه کنیم یا این پوچی‌ها و پوکی‌ها حتی بن بست ها؟
* یکی از دوستان گفت: اتفاقا لبنیاتی محل چندی پیش به من گفت: چرا مدت‌ها ست نیستی؟ سراغ ما نمی‌آیی؟ گفتم بله نیستم مدتهاست تعامل من با این اصناف لبنیاتی و قصابی و... کم شده، اما دلیل اصلی را به وی نگفتم! البته وی حدس زد مشکل مالی دارم و گفت: «آقا! حساب دفتری هم داریم»!
دیگری گفت: ای وای به ما؟ شیره خودمان در این وانفسای روزگار دوشیده شده اما نمی‌توانیم از شیر دوشیده شده مصرف کنیم. یه زمانی آرزو داشتم یه خودروی شاسی بلند بخرم الان از خرید شیر و لبنیات عاجزم. آه که چه به روزمان آمد؟
* جناب شوفرچی هم گفت: آری آرزوهایمان دنده معکوس کشیدند که از خرید شاسی بلند به خرید شیر و مواد غذایی عقب نشینی تاکتیکی کردند!
*یکی از اعضا گفت: چه به روزت آمد؟ من می‌گویم: بعد زمستان سخت بهار سخت سراغت آمد! از کمبود کلسیم تا انواع کمبودها به سراغت آمد. حتی کمبود محبت، محبت مسئولین به سراغت آمد!
*یکی از همکاران در جلسه مثل برخی نمایندگان در مجلس با گوشی خود مشغول دیدن تصاویر در فضای مجازی بود که به وی تذکر دادیم چرا در جلسه «گوشی بازی» می‌کنی؟ تو چه خبری داری؟ وی گفت: بنده مهم‌ترین خبری که دارم «کنسرت نانسی عجرم در عراق» است! (همه خندیدند)
بعد گفت: بابا! خسته شدیم از بس از بدبختی گفتیم و شنیدیم؟ ولم کنید.
*یکی از دوستان گفت: حق داره، زندگی فقط بدبختی نیست. کنسرت هست لبخند و شادی و موسیقی هست تازه! موضوع نانسی عجرم هم بی‌ربط با بحث امروز نبود چون از وی پرسیدند علت خوب موندن پوست شما چیه؟ گفت: تغذیه مناسب استفاده کافی از لبنیات!


انتهای پیام

آفتاب یزد