مرور مهمترین عناوین

مسئولیت کودکان کار به شهرداری تهران واگذار شود

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: موضوع جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی به شهرداری واگذار شود تا یک بار برای همیشه این مسئله حل شود.احمد احمدی صدر در گفتگو با ایرنا متولی اصلی طرح ساماندهی کودکان کار را سازمان بهزیستی دانست و افزود: براساس قانون شهرداری تهران هیچ مسئولیتی را در ارتباط با طرح ساماندهی کودکان کار ندارد و این مسئولیت بر عهده سازمان بهزیستی کشور است.


انتهای پیام

آفتاب یزد