مرور مهمترین عناوین

سیاست خارجی آمریکا تهدیدی برای جنگ با چین است

گلوبال تایمز سیاست خارجی نظامی آمریکا را تهدیدی برای آغاز جنگ با چین توصیف کرد. به گزارش ایلنا، روزنامه گلوبال تایمز در مقاله‌ای نوشت که سیاست خارجی نظامی آمریکا تهدیدی برای جنگ با چین است.
این روزنامه افزود: «سیاست خارجی آمریکا به دلیل منافع بخش‌های صنعتی نظامی به یک مسیر نظامی تبدیل شده است که باعث انحطاط دستگاه دیپلماسی آمریکا شده و واشنگتن را به سمت درگیری با چین سوق داده است». در این گزارش آمده است: «بسیاری با این تفکر رایج که گرایش نظامی در واشنگتن غالب است، موافق نیستند و اصرار خواهند کرد که دیپلماسی در سیاست خارجی آمریکا حفظ شده است».
این روزنامه افزود: «وضعیت دیپلماسی آمریکایی در معرض آزمایش است و میزان درک آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا از موضع چین در قبال مسئله تایوان را توضیح خواهد داد». گلوبال تایمز خاطرنشان کرد: «به رغم اینکه جهان در آستانه یک جنگ بزرگ قرار دارد، وزیر خارجه آمریکا نه تنها برگه سفید دفاعی چین را نخواند، بلکه در دیدار با همتای چینی خود برای بحث درباره راهبردهای مشترک برای جلوگیری از وقوع این جنگ ناکام ماند».
این روزنامه چنین نتیجه‌گیری کرد که سیاست خارجی نظامی ایالات متحده هرگونه منطق دیپلماتیکی را که بتوان در تعامل با چین به آن متوسل شد، بایکوت کرده است.


انتهای پیام

آفتاب یزد