مرور مهمترین عناوین

چرا سرم در کشور کم شده است؟

رئیس سازمان غذا و دارو گفت که هرگونه اختلال در تولید و تامین دارو با واردات جبران می‌شود.به گزارش ایسنا، حیدر محمدی افزود: مصرف سرم در پیک پنجم کرونا حداکثر ۱۶ میلیون عدد بود اما به دلیل عوامل متعدد این عدد در حال حاضر به ماهانه بیش از ۲۰ میلیون رسیده است.وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ با شرایط پایدار و ذخایر دارویی مناسب به پایان می رسد ادامه داد: تامین نقدینگی اصلی ترین چالش حوزه داروست.


انتهای پیام

آفتاب یزد