مرور مهمترین عناوین
امیر حسین ذاکری

دلواپسم

در خبرچین امروز هر یک از اعضای گروه ما درباره خبری صحبت کردند و آخر یادداشت خود یک اسم مستعار برای خود انتخاب کردند که در ادامه یادداشت خواهید دید:
*این گرانی‌ها قاتل سریالیست چون دیگر چیزی نمانده جان ما را هم بگیرد. اگر زمانی جانم به در شد از قول من به مسئولین بگویید چرا اجازه دادید این قاتل سریالی همینطور آزادانه و بی‌پروا و در کمال گستاخی و پررویی در شهر بچرخد و مردم را تهدید کند؟ اهالی شهر از دست این هیولا و قاتل در وحشت‌اند. بسیاری حتی در یافتن لقمه‌ای نان در حسرت‌اند. هر چند مسئولان دائم در جنب و جوش‌اند! بنده بسیار نگرانم. قبلا دلواپس بودم یک وقت مذاکراتی برای احیای برجام صورت نگیرد اما اکنون فقط دلواپس قیمت هام!
دلواپس
*دیروز وانتی آمده بود تو محل، پیاز زیر قیمت بازار می‌فروخت. باور نمی‌کنید از ته کوچه تا سر خیابون صف شده بود. کار به جایی رسیده بود و ازدحام به قدری بود که بین چند نفر در صف درگیری شد. چند نفری را هم له لورده شون را زیر پای جمعیت بیرون کشیدند. فکر نمی‌کردم روزی رسد که پیاز نه تنها اشک آدم را درآورد بلکه جان آدم را هم از تن برون آورد! این جفای پیاز را هرگز فراموش نمی‌کنم. پیازهم با ما سر دشمنی گذاشته و سر سازگاری هم ندارد.
جفا کش
*در خبری خواندم: «استخوان کارگران زیر پای گرانی خرد شد.» در یک سایت دیگر خواندم: «کمر مردم زیر گرانی خرد شد.» به‌نظر من کار از کمر و استخوان گذشته، قبلا هم گفتم باز به ضرورت مجددا عرض می‌کنم. ما دیگر جای سالم نداریم.
جناب داغون چی
*به نظر من اگر معاون دولت در جلسه با مجلس درباره نرخ ارز گفته: قیمت ارز همینی که هست. کاریش هم نمی‌شود کرد. درست گفته، آش کشک خاله است. چرا وقتی یک مسئولی هم با صداقت سخن می‌گوید از وی انتقاد می‌شود؟ از صداقت وی متشکرم.
جناب متشکر چی
*در خبری شنیدم مجلس با دولت در مورد نرخ ارز جلسه داشتند و رئیس مجلس گفتند: در این جلسه به جمع‌بندی خوبی رسیدیم.
بنازم بنده بر این جمع‌بندی‌هایتان
که شکی نیست به تدبیرتان
ز قیمت‌های بازار من چه گویم؟
دلار هر قیمتی هست که ناز شستتان!
مرد همیشه درصحنه شعار، جناب شعاربشی


انتهای پیام

آفتاب یزد