مرور مهمترین عناوین
رئیس مرکز آمار وزارت بهداشت:

۲۴۰۰ نقطه حوزه سلامت فاقد زیرساخت‌های ارتباطی هستند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکلات در مسیر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی است به گونه‌ای که دو هزار و ۴۰۹ نقطه حوزه سلامت، فاقد زیرساخت‌های ارتباطی هستند که این موارد از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات اعلام و مشکل تعدادی از این نقاط، برطرف شده است. به گزارش ایسنا، دکتر سید رضا مظهری افزود: عمده اطلاعات حوزه سلامت در حیطه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از سه منبع HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی)، نسخه‌های سرپایی و سامانه‌های چهارگانه بهداشت شامل ناب، پارسا، سینا و سیب جمع‌آوری می‌شود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکلات در مسیر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی است، به گونه‌ای که دو هزار و ۴۰۹ نقطه حوزه سلامت، فاقد زیرساخت‌های ارتباطی هستند که این موارد از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات اعلام و مشکل تعدادی از این نقاط، برطرف شده است. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در سامانه ارجاع الکترونیک، امکانات بسیار خوبی برای تشخیص، ویزیت و آزمایش‌ها و همچنین ارجاع به یک متخصص یا فوق تخصص دیگر در نظر گرفته شده است. در وزارت بهداشت، پنل میان ابزار نوبت دهی الکترونیک برای بیش از ۶۰۰ بیمارستان ایجاد شده است و امکان رصد نوبت‌های الکترونیکی در تمام بیمارستان‌های کشور نیز وجود دارد. بنابراعلام وبدا، وی گفت: آمار و فناوری اطلاعات برای اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع، همانند ستون فقرات است و هماهنگی بسیار خوبی برای اجرای این دو طرح ملی و سراسری با معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت ایجاد شده است.


انتهای پیام

آفتاب یزد