مرور مهمترین عناوین
منصور مظفری

عجبا از رسانه داری دولت!

رسانه‌ها از قول «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر ارشاد نوشته‌اند: «پنج تا شش خبرگزاری دولتی در خبرگزاری ایرنا ادغام می‌شوند؛ خبرگزاری‌هایی که عمدتاً در داخل مجموعه وزارت ارشاد هستند.» و ما تا به حال فکر می‌کردیم «وزارت ارشاد» متولی و حامی رسانه‌ها است در حالی که خود مشغول رسانه داری و پرداخت هزینه برای رسانه‌هایی است که بودنِ آن‌ها از اصل نیز سؤال برانگیز است.
سال‌ها است از «رسانه داری» و «روزنامه‌داری» وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نوشته‌ایم و باز هم متذکر شده‌ایم که اساساً حضور دولت در بخش رسانه به جز ایرنا البته؛ نوعی تعارض منافع به وجود آورده ضمن آن که متصدیان وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌جای آن که حواس‌شان، نخست به امور
زیرمجموعه‌ی خود باشد و دیگر این که پاسخگو به رسانه‌ها باشند، مشغول تولید رپرتاژهایی می‌شوند که بگویند نسبت به رسانه بی‌اعتنا نیستند در حالی که همه‌ی استخوان خُرد کرده‌های رسانه به خوبی می‌دانند تصدی‌گری دولتی‌ها در امر رسانه به جز آسیب و زیان هیچ خاصیت دیگری ندارد.
به کارگیری نیروهای عمدتاً غیر متخصص با رویکردهای شبه روابط عمومی، فضای رسانه‌ای را از نقد و کنکاش و نظارت خالی کرده و عملاً دست رسانه برای مجاب کردن وزرا و مدیران دولتی به پاسخگویی بسته خواهد شد.
راستش را بخواهید هنوز متوجه‌ی رسانه‌داری دولت نشده‌ایم و بعید هم می‌دانیم در نهایت متوجه شویم اما تلاش وزارت ارشاد برای ادغام خبرگزاری‌ها اگرچه می‌تواند برای شروع خوب باشد اما، در نهایت باید این خبرگزاری‌ها به طور کلی تعطیل شوند و نیز این که در کنار این مسئله، حذف روزنامه‌داری وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد چه، معتقدیم رسانه‌داری دولتی‌ها به نوعی دهان کجی به گردش آزاد اطلاعات، احترام به روزنامه و رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و موازی‌کاری و صدالبته درافتادن به ورطه‌ی تعارض منافع است.
از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، این احساس به جامعه‌ی رسانه‌ای دست می‌دهد که سرگرم رسانه‌داری بودن دولت، خود دلیلی محکم به اهمیت ندادن به رسانه‌های خصوصی و مستقلی است که سال‌های سال با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته و هرگز شانه از زیر بار سنگین اطلاع‌رسانی شفاف و بی‌طرفانه خالی نکرده‌اند!
وزیر ارشاد اگرچه در یک مقایسه‌ای آماری میان ایران و دیگر کشورها، گفته: «در کشورهای توسعه‌یافته دنیا چهار تا پنج خبرگزاری وجود دارد اما در کشور ما ۴۸ خبرگزاری فعالیت می‌کنند» اما نگفته در کشورهای توسعه یافته اساساً چیزی به نام رسانه‌داری دولت و وزارت‌خانه‌ها وجود خارجی ندارد که امیدواریم این ناگفته در عمل ترمیم شود.


انتهای پیام

آفتاب یزد