مرور مهمترین عناوین
مجید ابهری

روانشناسی یک ابر جاسوس

در ادبیات فارسی برخی از عبارات ضمن بیان و تصویر شرایط موجود اوضاع پیدا و پنهان را به شکلی ابراز می‌دارند که کمترین تاثیر را در مخاطب گذاشته و وی را بسوی امیال گوینده جلب می‌نماید. یکی از این عبارات پیشوند «ابر» در ابتدای صفت می‌باشد. برخی گمان می‌کنند بکارگیری صفات پر قدرت فقط در مسیر مثبت بوده و هر چه صفات غلیظ‌تر شوند توصیف اوضاع پررنگتر میشوند. تا جایی که فقط صفات بطور خاص ابراز می‌گردند. کاربری لفظ «ابر» قبل از صفات بشکل مبالغه برای بیان یک صفت بکار می‌رود. در مورد صفات مثبت مثل قدرت یا دانشمند و یا صفات منفی کاربری این پیشوند ظرفیت مفهومی به چندین و چند برابر افزایش می‌یابد. ابر جنایتکار؛ ابر فاسد و عبارات دیگر در این مقوله نمایانگر ظرفیت منفی صفات یاد شده می‌باشند. در موضوعات اخیر یک ابر جاسوس شناسایی و در بعضی از رسانه‌ها معرفی گردید. فضای مجازی و پلاتفرومهای وابسته مملو از شرح و بسط یک سوژه در مورد خیانتیک ایرانی نما می‌باشند. از نگاه رفتارشناسی و روانشناختی گاهی برخی از افراد حضورا کتبا یا شفاها سوال می‌نمایند: چرا یک فرد در شرایط مالی و سیاسی آقای اکبری (جاسوس انگلستان) ضمن داشتن امکانات اقامت اشتغال؛ وضع مالی مطلوب؛ تابعیت مضاعف دست به چنین حرکتی می‌زنند؟ آقای اکبری که با گرفتن آموزش‌های لازم از سوی کارشناسان زبده از چهره و پوشش و ظواهر فریبنده اقدام به نفوذ در طبقات فرهنگی و اجتماعی ولایه‌های علمی نموده و روند رشد را پیش میگیرند. اینجانب با توجه به تحصیلات رفتارشناسی و تجارب روانشناسی سازمانی و تجارب اداری واجرایی حاضرم در حضور کارشناسان و جوانان به کالبد شکافی این امور پرداخته وآموزه‌های لازم را به نیروهای مربوطه منتقل نماییم. حمایتهای آشکار ونهان کشورهای قلدر مثل امریکا و انگلستان از اینگونه افراد و در اختیار گذاشتن تجهیزات و ابزار تخصصی آن‌ها را تقویت می‌نمایند. حضور۷۰ماهه وی در جبهه‌های نبرد کلاسهای مفیدی در گذرانیدن موارد مختلف از جمله موارد جلب اعتماد بوده و کارنامه درخشانی در سوابق وی وامثالهم بوده وهستند. اینگونه جاسوسان حتی در مورد شناسایی شدن و دستگیری امید فراوان به قرار گرفتن در لیستهای مبادله دارند.
امکانات بی‌نظیر مثل اقامت و رشد در مجاری اقامتی حمایتهای مالی منحصر بفرد مهمترین ابزار استتار و حمایت بوده و خواهند بود. تزویر وقتی لباس ریا بپوشد مصداق حرفهای مختار ثقفی در سریال امام علی (ع) میشود. یعنی تبدیل به سکه‌ای دورو میشود که بر یک رو نام خدا وبر روی دیگر نام ابلیس حک شده است. خوشبختانه عشق مردم به حمایت از نظام حق و حقیقت و دلبستگی آن‌ها به حق طلبی موجب تعالی فکری آن‌ها و رشد اخلاقی‌شان خواهد گردید. نباید فریب ظواهر مکارگرانه را خورد و به دنبال شیطان به راه افتاد. همانا که حیله‌های شیطان ترفندهای تار عنکبوتی و ناپایدار بوده و دیر یا زود متلاشی می‌گردد.


انتهای پیام

آفتاب یزد