مرور مهمترین عناوین

احداث زباله‌سوز بیمارستانی در آرادکوه

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در خصوص احداث زباله‌سوز بیمارستانی در آرادکوه، گفت: در ماه جاری فراخوان احداث داده می‌شود. رضا شرفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در گفتگو با فارس، در خصوص جمع‌آوری سطل‌های زباله در تهران گفت: امکان اینکه یک شبه سطل‌های زباله از تهران حذف شود وجود ندارد. ما برای مخازن زباله طرح‌های مختلفی داریم. یکی از این طرح‌ها این است که مخازن به زیر زمین منتقل شوند تا دسترسی زباله‌گردها به آن‌ها کم شود. همچنین قرار است تنوع‌هایی هم در ظاهر آن‌ها ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه طرح تفکیک از مبدا باید انجام شود، گفت: فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه باید صورت گیرد. همچنین قرار است از اپلیکیشنی در این خصوص رونمایی شود. شهروندان از طریق این اپلیکیشن می‌توانند با شهرداری تماس برقرار کرده تا پسماندهایی که ذخیره کرده‌اند را در خانه تحویل شهرداری دهند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در خصوص اپلیکیشن جمع‌آوری پسماند گفت: در قانون پسماند کشور، مجری پسماند عادی شهرداری‌های هستند. در نتیجه یکی از ابزارهای ما هم باید تفکیک زباله از مبدا باشد تا بتوانیم زباله کمتری را دفن کنیم. مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران در خصوص پسماندهای پزشکی هم گفت: به لحاظ قانونی، متولی جمع‌آوری پسماند بیمارستانی با تولیدکننده است، اما شهرداری تهران در حال حاضر پسماندهای پزشکی را جمع‌آوری و در آرادکوه دفن می‌کند.


انتهای پیام

آفتاب یزد