مرور مهمترین عناوین
دکترانورخیرآبادی

حیوان آزاری مقدمه انسان آزاری

در روزهای گذشته شاهد صحنه‌های رقت‌بار و خشنونت‌آمیز و منزجرکننده و برخورد غیرانسانی با یک قلاده سگ بودیم که افرادی با بستن آن به خودرو و کشیدن روی خیابان باعث شکنجه و خشونت علیه حیوان شدند، اقدام زشت و شنیعی که واکنش‌های مختلف درجامعه ایجادکرده که حکایت از جرمی آشکار و بداخلاقی اجتماعی و بروز و گسترش پدیده حیوان آزاری (زوسادیسم) و سقوط ارزش‌های اخلاقی است و بررسی دقیق این جرائم خشن علیه حیوانات از منظر جرم‌شناسی وروان‌شناسی جنایی باعث ترویج خشونت علیه انسان و دیگرآزاری (سادیسم) می‌گردد.
آنچه مسلم و محرز است اینکه این حیوان‌آزاری مورد تأیید هیچ عقل سلیمی نیست، ازمنظرروان‌شناسی وجرم‌شناسی جنایی افرادی که مرتکب حیوان آزاری می‌شوند مستعد ارتکاب جرم و جنایت علیه انسان و دیگرآزاری خواهند بود و عمدتا افرادی هستند که در کودکی مورد خشونت قرار گرفتند و مستلزم آموزش و مراقبت پیوسته هستند و بایستی تحت نظر قرار گیرند و هر آن ممکن است به قصد انتقام و خالی کردن عقده‌های پیشین مرتکب جرم و جنایت شوند و به نوعی با
لذت بردن ازصحنه‌های جرم به یک تسکین موقتی دست یابند.
ضرورت حمایت اخلاقی و حقوقی از حیات، سلامت و امنیت حیوانات مبتنی بر آموزه‌های دینی، ضرورت ساماندهی حیوانات بویژه حیوانات ولگرد و رها شده، جلوگیری از آزاررسانی به حیوانات و دور کردن جامعه از رفتارهای توام با خشونت با گونه‌های مختلف حیوانی و حفاظت از تعادل محیط زیست براساس تکلیف قانون اساسی، از جمله دلایل و اهدافی است که می‌طلبد حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی و حقوقی از حیوانات گسترش یابد و جرم انگاری برخوردهای خشن با حیوانات تشدید شود و ساماندهی گونه‌های مختلف حیوانات اعم از اهلی، وحشی، زیانکار و آزمایشگاهی، مسائل پیرامونی حیوانات ولگرد از قبیل واحدهای زنده‌گیری، شرایط زنده‌گیری، ایجاد مراکز نگهداری و شرایط و تکالیف آن‌ها، روش‌های عقیم‌سازی وچگونگی تأمین هزینه‌های مربوط، شرایط و سازوکار برون سپاری نگهداری حیوانات ولگرد، واگذاری اینگونه حیوانات به اشخاص و نحوه رهاسازی آن‌ها در طبیعت، پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی لازم برای جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات و نیز نظارت و هماهنگی در اجرای قانون از طریق کارگروه ملی حمایت از حیوانات و کارگروه‌های استانی، مورد بررسی و تصمیم‌گیری دقیق قرارگیرد.
درخصوص حیوان آزاری، هرگونه رفتار عمدی که موجب آزار یا ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان حیوانات ممنوع و مطابق مقررات مستوجب مجازات قطعی و دارای ضمانت اجرا گردد و هرکس به عمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات مربوط، حیوانی را بکشد یا مسموم یا تلف و یا ناقص کند، با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان، به اشد مجازات برسد وهرگاه این رفتار همراه با اقداماتی همچون تولید تصاویر یا فیلم‌های حاوی صحنه‌های مربوط به حیوان آزاری یا انتشار آن‌ها در رسانه‌های همگانی بویژه فضای مجازی باشد، مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم شود.
مثله کردن و تشریح حیوانات زنده، تحمیل هرگونه آزار روانی به حیوانات از قبیل ذبح حیوان پیش چشم حیوانی دیگر، استفاده از حیوانات برای انجام امور علمی، با وجود شیوه‌ها و ابزارهای جایگزینی که نیاز به حیوانات
ندارد.
همچنین هرگونه آزار عمدی نسبت به حیوانات از قبیل شکنجه، ضرب و جرح، دربند کشیدن و زندانی کردن، جنگ انداختن و بهره‌کشی نامتعارف یا بیش از توان که با فیزیولوژی و موقعیت حیوان متناسب نباشد و منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان گردد و همچنین حیوانات آزاری به روش خاص، جرم انگاری و با ضمانت اجرا همراه باشد تا منبعد شاهد وقوع این گونه صحنه‌های زشت وآزاردهنده نباشیم بلکه بافرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های صحیح برخورد با حیوانات و تلطیف فضای همزیستی با آن‌ها و نیز رفع خلأهای قانونی در حوزه مقابله با حیوان آزاری و پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده، لایحه جامع‌تر حمایت از حیوانات تصویب شود که دارای ضمانت اجراهای قانونی وقوی باشد و مهم‌تر از آن پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب رساندن روحی و جسمی به حیوانات است که مستلزم فرهنگ‌سازی وآموزش است.


انتهای پیام

آفتاب یزد