مرور مهمترین عناوین

توضیح وزارت کشور در مورد مطلب آفتاب یزد

آفتاب یزد : نظر به انتشار مطلبی با عنوان "شفاف سازی کنید" در صفحه دوم شماره روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه 1402، وزارت کشور توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است : نظر به صدور حکم مذکور توسط صندوق بازنشستگی فولاد بدون طی فرآیند انتقال نیرو به آن صندوق، لذا موارد از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد به صندوق بازنشستگی فولاد اعلام و به دلیل عدم طی فرآیند مذکور، حکم صادره اجرایی نشده و وی همچنان به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد مشغول به فعالیت می باشد. شایان ذکر است نامبرده، موضوع را به صورت کتبی نیز به صندوق بازنشستگی فولاد اعلام نموده است.
آفتاب یزد : به نظر می رسد استانداری یزد جوابیه را به اشتباه به جای دفتر روزنامه آفتاب یزد به وزارت کشور ارسال کرده است!مخاطب گزارش مذکور استانداری بود نه وزارت کشور!


انتهای پیام

آفتاب یزد