مرور مهمترین عناوین

کاشت درخت کاج در شهر تهران ممنوع است

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر توسعه طرح کمربند سبز شهر تهران گفت: امسال ۲ هزار هکتار به طرح کمربندی افزوده خواهد شد ضمن اینکه کاشت درخت کاج در فضای سبز از سوی شهرداری ممنوع شده است.به گزارش تسنیم، علی‌محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران اظهار کرد: اجرای طرح کمربندی سبز پیرامونی شهر تهران در قالب 50 هزار هکتار طراحی شده است که این مسئله به سال 1365 بر می‌گردد و قرار است این طرح به صورت کامل در شهر تهران عملیاتی و اجرایی شود.وی با بیان اینکه از 50 هزار هکتار طرح کمربندی سبز شهر تهران، 46 هزار و 250 هکتار اجرا شده است گفت: سال گذشته با تاکید شهردار تهران 1500 هکتار به میزان طرح کمربندی سبز شهر تهران اضافه شد ضمن اینکه با تاکید آقای زاکانی امسال 2 هزار هکتار به میزان طرح کمربندی سبز شهر تهران افزوده خواهد شد و بنابر برنامه انجام شده تا سال 1403 پرونده طرح کمربندی سبز در شهر تهران بسته خواهد شد.


انتهای پیام

آفتاب یزد