مرور مهمترین عناوین

اینترنت؛ بازدارنده جدید زوال عقل

بر اساس پژوهشی، استفاده مداوم از اینترنت ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را به نصف کاهش دهد؛ این همبستگی صرف نظر از عواملی نظیری تحصیلات، نژاد، جنسیت و نسل ثابت باقی می‌ماند.به گزارش ایسنا، تحقیق جدید ارتباط بین استفاده منظم از اینترنت و کاهش خطر زوال عقل را نشان می‌دهد.برای این تحقیق، محققان ۱۸هزار و ۱۵۴ بزرگسال ۵۰ تا ۶۴.۹ سال بدون زوال عقل را به‌مدت میانگین ۷.۹ سال و حداکثر ۱۷.۱ سال دنبال کردند. در طول پیگیری، ۴.۶۸ درصد از شرکت‌کنندگان مبتلا به زوال عقل تشخیص داده شدند.خطر زوال عقل در کاربرانی که استفاده منظم از اینترنت داشتند در مقایسه با کاربرانی که از اینترنت به‌ندرت استفاده می‌کردند، به حدود نصف کاهش یافت. این ارتباط بدون در نظر گرفتن میزان تحصیلات، نژاد-قومیت، جنسیت و نسل پیدا شد.دکتر ویرجینیا دبلیو چانگ، محقق اصلی این تحقیق گفت: سرگرمی آنلاین ممکن است به توسعه و حفظ ذخایر شناختی کمک کند که به نوبه خود می‌تواند پیری مغز را جبران کند و خطر زوال عقل را کاهش دهد.


انتهای پیام

آفتاب یزد