مرور مهمترین عناوین
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:

بروز موارد «روتاویروس» به حد «هشدار» نرسیده است

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت‌ گفت: هنوز آمار کشوری بروز روتاویروس به اندازه صدور هشدار نرسیده است. موارد مربوطه به شکل بیمارستانی رخ داده است که توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بررسی خواهد شد و اگر لازم باشد اطلاع‌رسانی بیشتر صورت خواهد گرفت.دکتر شهنام عرشی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص اخباری پیرامون افزایش بروز موارد روتاویروس بویژه در تهران‌ گفت: وقتی چنین موضوعاتی در سطح افزایش موارد در سطح بیمارستانی اتفاق می‌افتد، معمولا وزارت بهداشت اظهار نظر نمی‌کند. وی افزود: در صورتی که آمار بروز بیماری از حد مورد انتظار کشوری فراتر رود آن زمان اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.او تاکید کرد: هنوز آمار کشوری بروز روتاویروس به اندازه صدور هشدار نرسیده است. موارد مربوطه به شکل بیمارستانی رخ داده است که توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بررسی خواهد شد و اگر لازم باشد اطلاع‌رسانی بیشتر صورت خواهد گرفت.


انتهای پیام

آفتاب یزد