مرور مهمترین عناوین
بابک قرائی مقدم

کشور فروشی مسئولان؟

صحبت‌های اخیر مدیرکل اجتماعی وزارت کار باعث تعجب بسیاری از مردم شده است. بسیاری فکر کردند چنین صحبت‌هایی جزو اخبار کذب شبکه‌های اجتماعی است ولی با کمال ناباوری متوجه شدیم که واقعا مدیر کل مذکور به خود جرئت داده است که چنین صحبت‌هایی را مطرح کند. ایشان ذکر کرده است که اگر شرایط به همین منوال پیش برود ممکن است مجبور شویم جزایر کیش و قشم را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم. این بسیار جای تعجب دارد که یک مدیر میانی وزارت کار به خود اجازه دهد چنین حرفی را مطرح کند. این افراد، بی‌کفایتی و عدم مدیریت صحیح خودشان را می‌خواهند بر دوش مردم قرار دهند. مردمی که برای حفظ خاک این کشور حاضر شده‌اند ده‌ها هزار کشته بدهند. این مردم نباید الان شاهد این موضوع باشند که بعد از چند دهه یک مسئول چنین گفته‌ای را مطرح کند و کشور را به حراج بگذارد. مگر این آقا و امثال ایشان چه کاره هستند که وضعیت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اینگونه است؟ دولتی که با شعار حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم روی کار آمد باید پاسخگو باشد. افرادی که وضعیت اقتصادی کشور را ناشی از بی‌غیرتی می‌دانستند الان به چنین جایگاهی رسیده اند؟ اگر دولت و مسئولین مربوطه توانایی اداره کشور را ندارند بهتر است از کار کنار بروند.
مسئولی که توانایی اداره امور را ندارد بهتر است از کار خود کناره‌گیری کند. سازمان تامین اجتماعی که در دهه‌های پیش آنقدر وضع خوبی داشت که به دولت کمک می‌کرد چرا به این وضع دچار شده است؟ این موضوع واقعا جای پیگیری دارد و به نظر می‌رسد نیاز است مجلس در این حوزه ورود کند. نمایندگان مجلس باید این موضوع را پیگیری کنند که به چه دلیل وضع سازمان تامین اجتماعی اینقدر خراب شده است که چنین گفته‌هایی مطرح می‌شود؟ مسئولی که چنین حرفی را مطرح کرده است باید از کار خود اخراج شود و افراد قابل و توانا بر سر کار بیایند تا بتوانند وضعیت اسفبار موجود را سر و سامان دهند. نمایندگان مجلس اگر خود را نماینده مردم می‌دانند باید هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری کنند.


انتهای پیام

آفتاب یزد