مشابهت‌های ژنتیکی در مبتلایان اتیسم، اسکیزوفرنی و دوقطبی وجود دارد

زندگی - تاریخ: ۲۱-۱۱-۱۳۹۶, ۱۵:۰۱
شماری از محققان با بررسی بافت مغز افراد مبتلا به اختلال‌های اتیسم، دوقطبی و اسکیزوفرنی می‌گویند شباهت‌هایی ژنتیکی بین مبتلایان این بیماری‌ها وجود دارد. به گزارش به گزارش ایرنا، محققان اعلام کردند: 700 نمونه بافت مغز مبتلایان به اختلال‌های اتیسم، اسکیزوفرنی و دو قطبی، افسردگی شدید فوت شده را بررسی کرده و این نمونه‌ها را با نمونه‌هایی از مغز افراد سالم مطابقت داده اند. دانیل گشویند محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: ما نشان داده‌ایم این تغییرات مولکولی در مغز با دلایل بنیادین ژنتیکی مرتبط هستند، اما هنوز سازوکار مسبب این تغییرات به دلیل عوامل ژنتیکی را نمی‌دانیم. این محققان همچنین اعلام کرده‌اند در حالی که در بیان ژنی الگوهای مرتبط با شرایطی مانند اتیسم و اسکیزوفرنی همپوشانی قابل توجهی مشاهده می‌شد، افراد مبتلا به افسردگی شدید الگوهای بیان ژنی داشتند که در دیگر انواع بیماری‌های روانی وجود نداشت. گشویند می‌گوید: اکنون که محققان عوامل بنیادین را کشف کرده اند؛ باید سازوکار عملکرد این عوامل را نیز بیابند تا بتوانند شرایط را در این بیماران
تغییر دهند.