بقا و پویایی یک اقتصاد مبتنی بر علم است

خبر - تاریخ: ۴-۱۰-۱۳۹۶, ۱۵:۰۱
رئیس سازمان بورس تامین مالی مناسب برای محققان جوان در بازار سرمایه را مدنظر قرار داد و گفت: در این صورت کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد شد.به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در همایش روز فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی تاکید بر درون زایی دارد و در ادبیات اقتصاد جهانی این مدل مورد توجه جهانیان است.وی با بیان اینکه درون زایی به معنای استفاده از دانش فناوری و تکنولوژی است، گفت : بقا و پویایی یک اقتصاد مبتنی بر علم است.دبیر شورای عالی بورس ادامه داد: در تمام دنیا تابلوهای بورس اصلی‌ترین روش برای ارزش‌گذاری است، بورس پیوند مناسبی بین علم و ثروت است و ارزش های واقعی در بازار سرمایه معامله می شود.وی توضیح داد: شرکت‌هایی که به منابع طبیعی ارزش های ملی توجه دارند و از طریق این اقدامات سود آوری به دست می آورند به سمت فکر ناب حرکت کرده‌اند.محمدی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت فکر ناب حرکت کرده‌اند، گفت : توسعه بستر فناوری‌های مالی به کمک پارک های علم و فناوری زمینه های توسعه را رقم می‌زنند به عنوان نمونه طراحی و تولید نرم افزارهای تبادل مالی و معاملات الگوریتمی و پر بسامد می‌تواند نمونه ای از این اقدامات باشد.رئیس سازمان بورس با بیان اینکه در بورس‌های دنیا ده ها هزار میلیارد دلار داد و ستد می شود، گفت: معاملات پربسامد یکی از پرطرفدارترین معاملات جهان است.