عبدالله گنجی=مدیر مسئول روزنامه جوان
آفتاب یزد «خوب» است

ویژه - تاریخ: ۲-۰۷-۱۳۹۶, ۰۱:۰۱
آنچه از برآیند ظاهری روزنامه آفتاب‌یزد، به دست آورده‌ایم، آن بوده که این نشریه تلاش کرده، جریان اصلاحات را یک جریان یکپارچه نبیند و گاه در آن بخش‌هایی که پلشتی وجود دارد را برجسته کند. به تعبیر دیگر روزنامه آفتاب‌یزد به بخشی از اصلاح‌طلبان که به نظام تعلق خاطر بیشتری دارند وفادارتر است. به‌ویژه در خصوص آقای دکتر عارف تعصب بیشتری از خود نشان می‌دهد. از جهت تنوع موضوعی نیز به باور من آفتاب‌یزد خوب عمل کرده و به تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد، اما در صفحه یک خود، معمولا آنچه غلبه دارد مسائل سیاسی است و سایر موضوعات در سایه آن قرار می‌گیرد. از نظر فنی نیز من سبک گزارش‌نویسی‌هایش را می‌پسندم و به‌عنوان مدیر مسئول روزنامه‌ای که دیدگاه‌هایش متفاوت از آفتاب‌یزد است، جهت حرفه‌ای این روزنامه را « خوب» می‌دانم.