نگران ارتباط مقتدی صدر با عربستان نیستیم

سیاسی - تاریخ: ۱۲-۰۶-۱۳۹۶, ۰۲:۰۱
جابری انصاری معاون عربی - آفریقایی وزیر امورخاجه کشورمان در رابطه با افزایش روابط عربستان و عراق و دیدارهای مقتدی صدر رهبر شیعیان عراق با مقامات عربی گفت:عربستان فقط با مقتدی صدر ارتباط نگرفته است و با دولت عراق ارتباط دارد و نمود اخیرش سفر حیدر عبادی و هیئت بلندپایه عراقی به عربستان است. عربستان سفارت خود را در عراق باز کرد. عربستان با عمار حکیم در حال تعامل است. در واقع سعودی از سیاست مبتنی بر ارتباط با یک جزء از جامعه عراق و به رسمیت نشناختن نظم جدید حاکم در این کشور با ملایمت در حال شیفت به یک سمت جدید است. طبیعی است که این شیفت، تاثیراتی بر جمهوری اسلامی ایران و منافع ما داشته باشد. اما این تاثیرات تاکتیکی خواهد بود نه استراتژیک. هر کاری برای نظم جدید مبتنی بر خواسته‌های ملت عراق و تحول تاریخی که بعد از ۲۰۰۳ اتفاق افتاد به لحاظ استراتژیک نه تنها تضادی با منافع جمهوری اسلامی ندارد بلکه در چارچوب منافع ما هم هست.به گزارش خبرآنلاین، وی درادامه افزود: فراموش نکنیم که در تمام دوران ۲۰۰۳ تا به امروز ایران مهمترین قدرت منطقه‌ای بوده که به دنبال تثبیت این وضعیت بوده است. نه به این دلیل که این تحول مناسب حال ماست، که به این دلیل که این تحول خواسته اکثریت جامعه عراق است. ما معتقدیم حرکت به سمت خواسته‌های مردم در جوامع پیرامونی ما به خروج از وضعیت امنیتی فرسایشی در درون این کشورها و وضعیت تناقض بین این کشورها منجر می‌شود.