۲۰سال آینده ۸۰درصد کشور آب نخواهد داشت

اجتماعی - تاریخ: ۷-۰۶-۱۳۹۶, ۰۲:۰۱
رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه بحران آب در کشور فاجعه است، گفت: باید مردم را با محیط زیست آشتی دهیم تا خودشان برای حفظ محیط زیست پای کار بیایند.
به گزارش ایلنا، عیسی کلانتری در حاشیه بازدید از تالاب هشیلان کرمانشاه، با بیان اینکه محیط زیست از اساسی‌ترین ارکان توسعه پایدار است، اظهار کرد: برای تحقق توسعه پایدار دیگر ارکان توسعه نظیر اقتصاد و مسائل اجتماعی هم باید در کنار هم قرار گیرند.
وی به مشکلات فراروی سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: سازمان محیط زیست سازمانی کوچک با بودجه محدود سالانه حدود ۴۲۰ میلیارد تومانی است که این بودجه کمتر از کمک دولت به دو منطقه آزاد تجاری است و با این اعتبارت محدود نمی‌توان محیط زیست را حفظ کرد.
معاون رئیس جمهور در ادامه حفظ منابع تجدیدپذیر (گیاهان و جانوران) را از وظایف اصلی سازمان محیط زیست برشمرد و گفت: متاسفانه بانک ژن جامعی در کشور نداریم.دفاع از حقوق شهرندی مردم که در وضعیت محیط زیستی خوبی زندگی کنند از دیگر وظایف اصلی سازمان محیط زیست است.
کلانتری با انتقاد از تصمیم گیری‌های جزیره‌ای در کشور، گفت: به عنوان مثال تحقق هدف‌گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه برای افزایش تولیدات کشاورزی باعث می‌شود مصرف آب کشور ۳۵میلیارد متر مکعب بیشتر شود و این درحالی است که هم اکنون نیز سالانه ۵۰میلیارد مترمکعب اضافه برداشت آب داریم.
وی اولین معضل محیط زیستی کشور را بحران آب دانست و گفت: با ادامه روند موجود در ۲۰سال آینده ۸۰درصد وسعت کشور آب نخواهد داشت.ا وجود بحران آب، متاسفانه گاها مشغول مسائلی همچون آلودگی هوا یا زباله می‌شویم، درصورتی که عمق فاجعه بحران آب بسیار جدی است. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه توسعه هیچ تضادی با محیط زیست ندارد، در کشور چهار میلیون بیکار داریم و نباید با بهانه تراشی جلو سرمایه‌گذاری را در کشور بگیریم.