اعلان عفو
اعلان عفو

صفحه آخر - تاریخ: ۲۲-۰۵-۱۳۹۶, ۰۲:۰۱
جمعه 16 بهمن ماه 1360
بعد از نماز، مقداری مطالعه کردم. احمد آقا آمد؛ درباره گنجاندن عفو زندانیان در بیانیه 22 بهمن امام مشورت داشت. ناهار خانواده آقای حسین مرعشی مهمان ما بودند. مقداری از نشریه آمار که اخیرا سازمان برنامه بودجه فرستاده، مطالعه کردم. بعداز ظهر، عقد ازدواج پاسداری را داشتم.
-آقای (احمد صدر) حاج سیدجوادی و خانم تولیت آمدند و برای رفع توقیف اموال شرکت طاهر چاره‌جویی می‌کردند. دادگاه انقلاب قم، به اتهام کمک به منافقین از این شرکت و هم به خاطر ماندن مبلغ هنگفتی پول آقای (ابوالفضل) تولیت در انگلستان، (به ادعای خانم تولیت، نزدیک چهار میلیون پوند و به ادعای دیگران در حدود سیصد میلیون تومان)، شرکت را توقیف کرده است. احمد آقا آمد و برای تکمیل مشورت صبح، مشورت کردیم. امام اگر بخواهد اعلان عفو کنند، باید از طرف دیوان عالی کشور پیشنهاد شود؛ طبق ماده 110 قانون اساسی. امروز نماز جمعه را به عهده آقای محمد یزدی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشتم. ادامه دارد...