بررسی شکایت فریدون و ابتکار از دو نماینده مجلس در جلسه هیئت نظارت

سیاسی - تاریخ: ۱۵-۰۴-۱۳۹۶, ۰۲:۰۱
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی شکایت حسین فریدون و معصومه ابتکار از دو نماینده مجلس در جلسه این هیئت
خبر داد.
محمدجواد جمالی، در توضیح جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در این جلسه شکایت آقای فریدون از یکی از نمایندگان به دلیل مصاحبه‌اش درباره نقش آقای فریدون در مسائل اقتصادی، بانکها و مواردی دیگر
مطرح شد.
وی افزود: در این جلسه که با حضور نماینده مجلسی که از او شکایت شده بود برگزار شد، هیئت رای داد که این نماینده در مراجع قضایی پاسخگو باشد.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه پرونده شکایت خانم ابتکار از یک نماینده مورد بررسی قرار گرفت، گفت: البته خانم ابتکار خواهان تذکر به نماینده بود و نمی‌خواست که پیگیری قضایی و حقوقی شود و تنها خواستار دادن تذکرات لازم بود. با آن نماینده صحبت‌های لازم انجام شد و پرونده حل شد.
به گزارش ایسنا؛ وی در عین حال گفت که آن نماینده شخصا علیه فرزند خانم ابتکار صحبت نکرده بلکه شاکی پیش آن نماینده صحبت
کرده بود.
جمالی در پایان گفت که در این جلسه تنها این دو پرونده بررسی شده و پرونده‌های دیگر در هفته‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.