ماده‌ای غیر منتظره برای کسانی که می‌خواهند وزن کم کنند!
ماده‌ای غیر منتظره برای کسانی که می‌خواهند وزن کم کنند!

زندگی - تاریخ: ۱۲-۰۴-۱۳۹۶, ۰۲:۰۱
نتایج یک تحقیق جدید نشان داد که خوردن شکلات تلخ قبل از وعده‌ها‌ی اصلی، افراد را ازپرخوری بازمی‌دارد. به گزارش سلامت نیوز، این تحقیق نشان می‌دهد که مصرف شکلات تلخ یا سیاه، نتایجی بهتر از شکلات سفید دربردارد.
پژوهشگران 14 زن را که سن آن بین 50 تا 65 سال بود، برای آزمایش مصرف سه نوع از این شکلات طی سه هفته انتخاب کردند وبه این نتیجه رسیدند که زنانی که شکلات تلخ خورده‌اند، درمقایسه با زنانی که از دو نوع دیگر شکلات خورده اند، تمایل کمتری به پرخوری داشتند.
بعد از دادن مقادیری مشابه از این شکلات، محققان مقدار غذایی را که هریک از این زنان در یک وعده اصلی خورده بود، محاسبه کردند و بر اساس آن مشخص شد زنانی که شکلات تلخ خورده اند، فقط 323 کالری غذا خوردند، درحالی که آنانی که شکلات شیری خورده بودند، 404 کالری و آن‌ها‌یی که شکلات سفید خورده بودند، 440 کالری مصرف کرده بودند. دراین تحقیق اعلام شد که قطعاً، این تحقیق با هدف تبلیغ برای مصرف شکلات با هدف کاهش وزن نیست، اما به زنان توصیه می‌کند که به جای شکلات سفید یا شیری از شکلات تلخ استفاده کنند.