رفت و برگشت شاخص کل بورس به کانال ۷۱ هزار واحد

اقتصادی - تاریخ: ۱۸-۰۱-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
شاخص کل بورس و اوراق بهادار دیروز در پی رفت و برگشت به کانال ۷۱ هزار واحد، سرانجام با رشد ۵۸۲ واحدی در رقم ۷۰ هزار و ۸۴۳ واحد توقف کرد.به گزارش مهر، شاخص کل بورس در معاملات دیروز تا رقم ۷۱ هزار و ۴۰۸ واحدی افزایش یافته بود اما در نهایت در پایان معاملات با افت مواجه شد و دوباره به کانال ۷۰ هزار واحدی بازگشت.
این در حالی است که شاخص کل بورس طی دو روز گذشته که با صف‌های خرید در برخی نمادها همراه بود و بیش از ۴ هزار واحد افزایش یافته بود، روزگذشته با افزایش عرضه ها به تعادل نسبی رسید. دیروز شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۵۵ واحد، آزاد شناور هزار و ۳۸ واحد، بازار اول ۷۱۵ واحد و بازار صنعت با ۲۹۸ واحد رشد مواجه شد اما شاخص بازار دوم در معاملات روزگذشته با ۷۱۴ واحد افت مواجه
شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) در معاملات دیروز
۳۲ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) ۲۹ واحد افت را تجربه کردند اما در همین حال شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۲۵۱ واحد رشد کرد.معامله گران بورس و اوراق بهادار تهران دیروز بیش از سه میلیارد و ۶۲۳ میلیون برگ سهم را در بیش از ۱۸۱ هزار دفعه و به ارزش ۷۳۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند. ارزش روز بازار نیزبه ۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.