قبل از ورزش قهوه بنوشید

زندگی - تاریخ: ۲۲-۰۳-۱۳۹۶, ۰۲:۰۱
محققان توصیه می‌کنند نوشیدن قهوه قبل از ورزش موجب افزایش هوشیاری شده و امکان چربی سوزی بدن را برای عضلات آسان تر می‌کند و در نهایت احتمال کاهش وزن افزایش می‌یابد. به گزارش مهر، مطالعه جدید نشان می‌دهد نوشیدن بالغ بر ۴۰۰ میلیگرم کافئین یا ۴ فنجان قهوه، یک ساعت قبل از ورزش موجب بهبود عملکرد ورزشکاران می‌شود. محققان براین باورند قهوه می‌تواند از طریق جابه جایی چربی از بافت‌ها‌ی چربی به سوزاندن چربی کمک کند. این عملکرد موجب تحریک سیستم عصبی شده و سیگنال‌ها‌ی را به سلول‌ها‌ی چربی فرستاده که به تجزیه آنها منجر می‌شود. همچنین موجب افزایش هورمون اپی نفرین، یا آدرنالین، در خون می‌شود که با حرکت از بافت چربی، سیگنال‌ها‌ی تجزیه چربی را ارسال می‌کند و آنها را به شکل اسیدهای چرب آزاد در خون رها می‌کند.البته این تیم تحقیق عنوان می‌کنند که تاثیرات کافئین تنها در مردان جوان و دارای تناسب اندام مشاهده شده است و در مورد تاثیر آن بر عملکرد زنان ورزشکار هنوز مشخص نیست.