تفکیک زباله از مبدا
در تهران در حد دو درصد است

گردشگری - تاریخ: ۲۵-۰۲-۱۳۹۶, ۰۲:۳۰
تفکیک زباله از مبدا
در تهران در حد دو درصد است
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به مدیریت پسماند در تهران انتقاد کرد و گفت: تفکیک از مبدا مهم‌ترین رکن مدیریت پسماند است که در تهران تنها در حد یک یا دو درصد صورت می‌گیرد. معصومه ابتکار در مورد مدیریت پسماند تهران اظهارکرد: تهران یک برنامه مدیریت پسماند دارد که در شورای سوم به تصویب رسیده است. یکی از مولفه‌های مدیریت پسماند شهر تهران آن است که در انتهای کار «ریجکت سوز» برای پسماندهای خطرناک لحاظ شود. وی با بیان اینکه تاکید کرده بودیم این پسماندسوز باید استانداردهای لازم را داشته و با ضوابط روز همخوان باشد، گفت: زمان طولانی طی شد و در نهایت یک پسماندسوز برای شهر تهران در نظر گرفته شد. این پسماندسوز از بین ۷ هزار تن پسماند تولیدی تهران در هر روز تنها ۲۰۰ تن را می‌سوزاند و تبدیل به برق می‌کند که سهم بسیار ناچیزی است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکیدکرد: ایرادی که بر مدیریت پسماند تهران گرفته می‌شود بحث تفکیک از مبداست. در یک شهر بزرگ مثل تهران که ۷هزار تن پسماند روزانه در آن تولید می‌شود، تفکیک از مبدا نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها، بازیافت و استفاده مجدد از این ثروت دارد. به گفته ابتکار، شهرداری تهران با اینکه بارها به سمت پایلوت این موضوع رفت، عملکرد مثبتی در این زمینه نداشت. در مقطعی به مدت یک یا دو سال در تهران روی این موضوع خیلی خوب کار شد و تفکیک از مبدا تا ۷ یا ۸ درصد افزایش یافت، اما بعد از شورای سوم تفکیک مجددا به حدود یک یا دو درصد رسید.