رحیمی‌ با توجه به کاهش سن معاینه فنی خودروها مطرح کرد
کیفیت خودروها ارجحیت دارد

اجتماعی - تاریخ: ۱۹-۰۱-۱۳۹۶, ۰۸:۳۰
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و تجهیز و استانداردسازی تجهیزات مراکز معاینه فنی بر کاهش سن معاینه فنی ارجحیت دارد. علیرضا رحیمی‌در گفتگو با خانه ملت، در توضیح علل کاهش یک سال سن معاینه فنی در لایحه هوای پاک، گفت: دولت در لایحه هوای پاک پیشنهاد کاهش سن معاینه فنی خودرو به دو سال را مطرح کرده بود، در صحن علنی نیز پیشنهادهای دیگری چون یک و سه سال مطرح شد، اما در نهایت کاهش سن معاینه فنی وسایل نقلیه شخصی به چهارسال، مورد موافق نمایندگان قرار گرفت، در واقع باید باور داشت که همین یک سال در بهینه‌سازی هوا تاثیر خواهد داشت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه تامین ایمنی خودرو از سوی خودروسازان داخلی مقدم بر معاینه فنی خودرو است، تصریح کرد: در شرایطی که دولت و خودروسازان داخلی از کیفیت خودروهای داخلی دفاع می‌کنند، کاهش سن معاینه فنی به چهار سال معقول است. وی یادآور شد: متاسفانه خودروسازان و مراکز معاینه فنی نتوانسته‌اند به نارضایتی مردم پاسخ دهند، در واقع غیرفنی بودن به لحاظ مسائل کیفی، کمبود مراکز معاینه فنی خودرو، عدم جامعیت فرآیند انجام معاینه فنی و کیفیت پایین خودروهای داخلی دلیل نارضایتی مردم است. در برخی مراکز، خودروها بدون انجام معاینه فنی و تنها با پرداخت هزینه، برگه معاینه فنی را دریافت می‌کنند. رحیمی‌با تاکید بر اینکه معاینه فنی خودروها باید تاثیر جدی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد، افزود: معاینه فنی نباید وسیله‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری‌ها یا سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، بنابراین باید به جای کاهش سن معاینه فنی به یک یا دو سال، تجهیزات این مراکز و کیفیت خودروها ارتقا یابد. وی با یادآوری اینکه هیچ استانداری حاکم بر تجهیزات مراکز معاینه فنی خودرو نیست، گفت: مراکز معاینه فنی خودرو در صورتی که با زمان معقول، متناسب و حرفه‌ای وارد مقوله معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها شوند، قطعا در کاهش آلودگی هوا موثر خواهند بود، در واقع کاهش آلودگی هوا با در نظرگرفتن شرایط مردم مورد توجه است.