۵۰ درصد پزشکان عمومی‌بیکار هستند

اجتماعی - تاریخ: ۷-۱۱-۱۳۹۵, ۰۸:۳۱
رئیس انجمن پزشکان عمومی‌ایران با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت اگر با پزشک خانواده گره نخورد شکست می خورد، گفت: ۵۰ درصد پزشکان عمومی‌یا بیکار بوده و یا در حوزه کاری خود مشغول فعالیت نیستند. به گزارش فارس، عباس کامیابی اظهار داشت: نظام ارجاع یکی از مولفه‌های تقسیم‌بندی نظام سلامت است و در این زمینه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تا حدودی عقب هستیم و این در حالی بوده که از لحاظ قانونی مشکلی در پزشک خانواده و نظام ارجاع نداریم.