بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی اصفهان بحرانی شد

اجتماعی - تاریخ: ۳-۱۱-۱۳۹۵, ۰۸:۳۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که بدهی ۳۰۰میلیارد تومانی تامین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را دچار ورشکستگی کرده است، گفت: به همین دلیل دیگر نمی‌توانیم خدمات دارویی، تجهیزات پزشکی و حتی غذا در اختیار بیماران قرار دهیم. دکتر غلامرضا اصغری در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: شرکتی که با آن‌ها قرارداد بسته‌ایم و غذای بیماران را تهیه می‌کند، هفت میلیارد تومان از دانشگاه طلبکار است. با شرکت‌های دارویی نیز دچار مشکل هستیم و به دلیل بدهی ۱۵۰میلیارد تومانی که به آن‌ها داریم، دارو نمی‌دهند. وی با بیان این که اعتبارات مورد نیاز برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و غذا را به سختی تامین می‌کنیم، تصریح کرد: هم‌اکنون با پول بخش عمران، آموزش و بهداشت که صرفا باید به این بخش‌ها اختصاص پیدا کند دارو، تجهیزات پزشکی و غذا برای بیماران تهیه می‌کنیم. اصغری با تاکید بر این که با انجام اینگونه اقدامات تلاش می‌کنیم تا بیمارستان همچنان سرپا بماند، خاطرنشان کرد: اگر این کارها را انجام ندهیم، به زودی به وضعیت سابق و قبل از اجرای طرح تحول سلامت برمی‌گردیم و مجبوریم به بیمار بگوییم برو دارو و تجهیزات درمانی تهیه کن و بعد بیا در بیمارستان بستری شو که به هیچ وجه چنین کاری را نمی‌کنیم.