کاهش هزینه های درمانی با مشارکت مردم

سلامت - تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۵, ۱۱:۰۱
آفتاب یزد- مریم مظفری: معاون وزیر بهداشت گفت: سلامت جامعه محور به معنای مشارکت خودجوش و گسترده مردم در حوزه سلامت است. به گزارش وبدا دکتر هادی ایازی در نشست با هیئت رئیسه، روسای دانشکده، شبکه و بیمارستانهای استان یزد گفت: باور مردم به اثرگذاری خود در حوزه سلامت می تواند زمینه مشارکت آنان را در عرصه های مختلف سلامت فراهم کند. وی با اشاره به ضرورت رویکرد سلامت محور در کل جامعه گفت: نخبگان، بنگاههای اقتصادی و افراد تاثیرگذار باید متوجه مسئولیت اجتماعی خود در حوزه سلامت باشند و از تمام توان خود جهت مشارکت مردم در امر سلامت استفاده کنند. معاون وزیر بهداشت در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مرم نهاد و خیریه های سلامت در ادامه با اشاره به مبحث آسیب های اجتماعی تصریح کرد: محور های اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و توجه به مناطق خاص و کمتر برخوردار، از مهمترین آسیب هایی هستند که ضرورت جلب مشارکت مردم و خیرین حوزه های مختلف را اجتناب ناپذیر می کند.