«برگزیت» خواب را از نخست وزیر انگلیس ربوده است

بین الملل - تاریخ: ۹-۰۹-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس در گفتگو با نشریه ساندی تایمز اعتراف کرد که پیچیدگی‌های برگزیت و حصول توافق با رهبران اروپایی بر سر خروج کشورش از اتحادیه اروپا خواب شب را از وی گرفته است.به گزارش ایرنا، «ترزا می» در این گفتگو که روز یکشنبه در ساندی تایمز منتشر شد، بیان داشت که در سمت نخست وزیری «نمی توان زیاد استراحت کرد.» وی اذعان داشت که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا لحظه ی ای بزرگ و چالش برانگیز برای او به شمار می رود.نخست وزیر انگلیس گفت: من می خواهم اطمینان حاصل کنم اقداماتی که انجام می دهیم در نهایت به نفع بریتانیا تمام شود. اینکه ما بتوانیم جایگاه جدیدی را برای کشور در دوران پسابرگزیت تحقق بخشیم و بتوانیم در مذاکرات موفق ظاهر شویم از جمله دغدغه‌های من است. ترزا می بیان داشت: ما بایستی بتوانیم بهترین توافق
ممکن را برای انگلیس حاصل کنیم.
نخست وزیر انگلیس در حالی این اظهارات را بیان می دارد که امیدوار است بتواند تا بهار سال آینده میلادی مذاکرات برگزیت را با رهبران اروپایی آغاز کند. این در حالی است که دادگاه عالی انگلیس اخیرا در حکمی، آغاز مذاکرات برگزیت را مشروط به رای پارلمان این کشور دانسته است. به دنبال اعتراض دولت انگلیس، قرار است کمتر از دو هفته دیگر، دادگاه عالی انگلیس درخواست تجدیدنظر دولت را بررسی کند.به گزارش منابع انگلیسی، این احتمال وجود دارد که رسیدگی به این پرونده حقوقی به دادگاه اروپا ارجاع شود و منجر به تاخیر در شروع مذاکرات شود. با این حال نخست وزیر انگلیس گفته است که اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.یک سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس،
کش دار شدن مذاکرات برگزیت تا سال 2020 و تداخل آن با انتخابات عمومی در این کشور را «افتضاح خواند».