مولاوردی عنوان کرد
ازدواج زودهنگام و فقر از موانع تحصیل دختران

اجتماعی - تاریخ: ۱۶-۰۸-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
معاون امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، ازدواج زودهنگام و اجباری و فقر را از دلیل بازماندگی دختران از تحصیل در کشور عنوان کرد. به گزارش مهر، شهیندخت مولاوردی گفت: ما به آموزش و پرورش از چند وجه همانند جمعیت دختران، تعداد کارکنان زن و خانواده می‌توانیم ورود پیدا کنیم.وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ این دو نهاد با یکدیگر، افزود: در این سه سال و نیم با دستان خالی برنامه‌هایی را نیز پیش بردیم و استقبال خوبی نیز شده است. معاون امور زنان در نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: نقش آموزش و پرورش به عنوان اصلی‌ترین نهاد رسمی بر کسی پوشیده نیست و امروز در مباحث توسعه، جایگاه مهمی را برای این نهاد قائل هستند.مولاوردی تصریح کرد: مهم‌ترین مسئولیت این نهاد، تربیت نیروی انسانی شایسته و کارآمد است.وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت نقش دوسویه‌ای دارد، گفت: تعلیم و تربیت به عنوان معیار و شاخص برای تخمین میزان توسعه‌یافتگی کشورها و موتور محرک کشورها محسوب می‌شود.معاون امور زنان در نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم در سطح آموزش و پرورش، آموزش دختران است، بیان کرد: در ارزیابی رتبه کشورها، توسعه مبتنی بر جنسیت می‌تواند اثرگذار باشد. مولاوردی تصریح کرد: به رغم پیشرفت‌هایی که داشته‌ایم هنوز دختران بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که می‌توان دلایل آن را ازدواج زودهنگام و اجباری به دلیل فرهنگ غلط و فقر به عنوان بزرگ‌ترین مانع تحصیل نام برد. وی در پایان یادآور شد: توجه جدی به ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی که در سند تحول بنیادین نیز آمده است، در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد که امیدواریم محقق شود.