تصویب آیین نامه «میانجی گری در امور کیفری»
هیئت دولت در جلسه ۵ آبان ۱۳۹۵ خود آیین نامه

اجتماعی - تاریخ: ۱۱-۰۸-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
میانجی گری در امور کیفری موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را تصویب کرد. پیش از این در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه با ابلاغ آیین نامه ۳۸ ماده ای با عنوان مشابه میانجی گری در امور کیفری آن را از تاریخ تصویب لازم الاجرا اعلام کرده بود، ولی به تصریح بخش پایانی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده پس از تهیه توسط وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضائیه باید به تصویب هیئت ‌وزیران برسد.