حمیدرضا شکوهی روزنامه‌نگار
فرار رو به جلو رسانه های آقای شهردار

صفحه یک - تاریخ: ۹-۰۸-۱۳۹۵, ۱۱:۰۱
هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس گفت که آقای قالیباف از تیترهایی که روزنامه همشهری علیه دولت می زند انتقاد دارد. اما مدیران روزنامه همشهری آن را تکذیب کردند. در این میانه شهردار تهران هم ترجیح داد سکوت کند. اما همیشه دم خروس هم پیداست...شهرداری در دوران محمدباقر قالیباف حضور رسانه ای خود را به طور محسوس و غیرمحسوس گسترش داد. اگر در زمان غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در دوران سازندگی، روزنامه همشهری و نشریات هم خانواده آن برای ترویج فرهنگ شهرنشینی در آن روزهای آلوده تهران که همگان به فکر انتقال پایتخت بودند منتشر شدند، در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، نه تنها از رسانه‌های قبلی شهرداری در جهت موردنظر استفاده شد، بلکه شهرداری حضور خود را در فضای مجازی گسترش داد و نه تنها سایت‌هایی به طور مستقیم به تبلیغ عملکرد آقای قالیباف و دوستان و تخطئه عملکرد رقبای سیاسی پرداختند، بلکه حتی برخی سایتها با رویکردی ظاهرا اصلاح‌طلبانه مثل قارچ سر برآوردند تا با ظاهری غلط انداز، در بزنگاههای حساس به کمک شهردار و تیمش بیایند. اما این حضور رسانه‌ای، نمی‌توانست صرفا با یک روزنامه شهری عطش مدیران شهری را سیراب کند. آنها می خواستند وارد حوزه سیاسی هم بشوند و همشهری ابزار مناسبی نبود. پس روزنامه تهران امروز را منتشر کردند که البته پس از سپری شدن مدت کارکردش تعطیل شد و حالا هم روزنامه‌ای دیگر را منتشر کرده‌اند.روزنامه‌ای که متعلق به نزدیکان آقای شهردار است اما منتشرکنندگان آن هیچگاه اعلام نکرده اند این روزنامه که فروش چندانی هم ندارد - این یک ادعا نیست بلکه بر اساس آمار موثق است- و برای جذب تبلیغات هم کاری نمی کند از چه طریقی تامین مالی می شود. جالب اینجاست که یکی از خبرنگاران روزنامه در کانال شخصی‌اش در رابطه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات به بندی اشاره کرده که در آن آمده رسانه های دولتی و حاکمیتی حق تبلیغ کاندیدای خاصی را در انتخابات ها ندارند و برخی رسانه های دولتی را مصداق این بند معرفی کرده بود و فراموش کرده بود که روزنامه خودشان از چه طریقی ارتزاق می‌کند. این روزنامه حتی پس از توقیف هفته نامه صدا در سرمقاله خود تیم این نشریه را باندی دارای منابع مالی مشکوک معرفی کرد. درحالیکه خودشان هیچ پاسخ شفافی درباره منابع مالی خود ارائه نداده اند. درحالیکه از همان زمان که نام دست اندرکاران روزنامه فوق منتشر شد، وابستگی آن هم روشن شد.
جالب اینجاست که این روزنامه متعلق به دوستان آقای قالیباف، در تیتر اول روز شنبه خود به تحریف سخنان دادستان کل کشور پرداخته و نوشته است : «دادستان کل کشور : خبری از تخلف در شهرداری تهران نیست.»
این درحالیست که هم مروری بر سخنان دادستان و هم مروری بر تیترهای روزنامه های شنبه به روشنی نشان می دهد که اتفاقا تخلفات متعددی در واگذاری املاک با تخفیف های بیش از اندازه و مواردی از این دست در موضوع املاک رخ داده و آنچه دادستان کل کشور به آن اشاره داشته، رد فساد سازمان یافته در شهرداری است، نه رد هرگونه تخلف در شهرداری! جالب اینجاست که روزنامه فوق به راحتی، با فراری رو به جلو که از سوی سایر رسانه های حامی شهردار تهران از جمله روزنامه همشهری و سایتهای همسو هم حمایت شده، سخنان دادستان کل کشور را به نفع شهردار تهران تحریف می کند.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا اعضای شورای شهر تهران به موضوع حمایت از رسانه‌های خاص توسط شهرداری تهران
بیش از پیش حساسیت نشان دهند چراکه انتشار روزنامه ای به موازات روزنامه همشهری توسط نزدیکان آقای شهردار، خاطره روزنامه مشابه را در دوران گذشته توسط نزدیکان آقای قالیباف در اذهان زنده می‌کند.