وحید مسعودی
بلوغ زودرس عروسک‌ها‌

اجتماعی - تاریخ: ۲۵-۰۷-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
دنیای کودکی دنیای سادگی و شادی است؛ دنیایی است که هر چیزی در آن ممکن است و پذیرفتنی است تا جایی که نقاشی‌ها‌ و عروسک‌ها‌ می‌توانند جان بگیرند و سخن بگویند و زمام امور مهم دنیا را به دست گیرند. مفاهیم و تصاویر دنیای انیمیشن‌ها‌ و عروسک‌ها‌ رنگی کودکانه دارد؛ فرضا تصویر ذهنی کودکان کاری به مسائلی چون اقتصاد، بیکاری، فرهنگ و... ندارد. در کشورما نیز برنامه‌ها‌ی پویانمایی و عروسکی‌ای برای کودکان ساخته می‌شود که طبیعتا باید ساختار و جنسی کودکانه داشته باشند، ولی دیده می‌شود که گاها این شخصیت‌ها‌ در عین کودکانه بودن رفتار یا شوخی‌ها‌یی بزرگسالانه دارند.به نظر می‌رسد دور زمانه و شرایط تلویزیون آنان را از سنشان فهمیده‌تر کرده است به گونه‌ای که حرف‌ها‌یشان بعضا برای کودکان خسته‌کننده ولی برای والدینشان جذاب است.گویی عروسک‌ها‌ کودکی خود را فراموش می‌کنند و به جای اینکه قهرمان دنیای کوچک‌ترها باشند؛به قهرمان بزرگترها بدل می‌شوند و حرف‌ها‌ و شوخی‌ها‌یی را که بزرگترها از گفتنش منع اند را کودکانه و بی‌پروا بر زبان می‌رانند و شما خوب می‌دانید که عروسک‌ کودکان را که برای سهو و
خطا مواخذه نمی‌کنند. واقعیت این است که اگر بر مبنای محدودیت‌ها‌ی رسانه‌ای به برخی از علایق و سلایق مردم پرداخته نشود، این علایق از بین نمی‌رود بلکه چهره می‌پوشاند و در صورت دیگری رخ می‌نماید؛ از این رو مجموعه‌ها‌یی مثل کلاه قرمزی یا شکرستان و... گوشه، گوشه پر از طنزهای بزرگسالانه می‌شود و آن وقت می‌شود که تنها بزرگسالان خندان به پای این برنامه‌ها‌ می‌نشینند. امروز کار به جایی رسیده که کاربران اینترنتی برای بسیاری از عروسک‌ها‌ چون کلاه قرمزی، فامیل دور، جناب خان و... صفحه‌ها‌ی مستقل در فضاهای مجازی ایجاد کرده اند و حرف‌ها‌ی خود را با لحن کودکانه آنها و با نام آنها منتشر می‌کنند و از این طریق صدایی برای ناگفته‌ها‌یشان می‌یابند. گفتنی است، عروسکی چون جناب خان به علت بلوغ زودرس از برنامه کودک‌ها‌یی چون «کوچه مروارید» اخراج شده است و به برنامه بزرگسالانه‌ای چون خندوانه راه یافته و پرواضح است که کسی جز جناب خان نمی‌تواند اینقدر در تلویزیون آهنگ بندری بخواند و شانه‌ها‌یش را بلرزاند و اینچنین شوخی کند. امید که عروسک‌ها‌ و شخصیت‌های کارتونی ویژه کودکان کودک بمانند و دیگر عروسکی کودکانه درگیر بلوغی زودرس نشود تا لبخندهای کودکانه پررنگ بماند.