افزایش قیمت نفت ایران به بشکه ای ۴٢ دلار و ۶١ سنت

اقتصادی - تاریخ: ۱۹-۰۷-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
قیمت نفت سبک ایران پس از برگزاری نشست الجزایر در هفته منتهی به ٣٠ سپتامبر با ٣٣ سنت افزایش به ۴٢ دلار و ۶١ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت در بازارهای جهانی، در هفته های اخیر به ویژه پس از برگزاری نشست الجزایر و توافق با فریز نفتی (تثبیت تولید) رو به افزایش داشته است. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در حاشیه اجلاس وزارتی مجمع بین المللی گردهم آمدند و توافق کردند در حمایت از قیمت ها سقف تولید اوپک را کاهش دهند. بنابراین از ماه نوامبر (آبان - آذر) ٢٠١۶ مجموع تولید نفت کشورهای عضو این سازمان به ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت در هفته منتهی به ٣٠ سپتامبر ،قیمت نفت خام سنگین ایران با ٢۵ سنت افزایش به ۴٠ دلار و ٧۶ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران امسال تاکنون ٣۶ دلار و ۶٣ برای هر بشکه بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ۴٣ دلار
و ١٣ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ۶۶ سنت افزایش نشان می دهد. هر بشکه نفت خام دبلیو.تی.آی آمریکا در هفته منتهی به ٢٣ سپتامبر با ٢ دلار و ٢٨ سنت افزایش، ۴۶ دلار و ٧۴ سنت برای هر بشکه معامله شد. همچنین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ١٣ سنت افزایش ۴۶ دلار و ۶٨ سنت برای هر بشکه معامله شد.