چه می شد؟ اگر چه می شد

صفحه آخر - تاریخ: ۷-۰۳-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
‌ رضا لرد نویسنده -خب مسلم است که حافظ نمی توانست حافظ شود اگر بچه لاس وگاس می شد اصلا مگه میشه تو لاس وگاس آدم حافظ بشه، چیزی که مشخصه اینه که حافظ باید می آمد ایران و بعدش حافظ می شد. حال سوال این است که حافظ چگونه به ایران آمد؟ و پاسخ؛ حافظ در همان عنفوان جوانی در یک حرکت
ضد امپریالیسمی در سفارت ایران در آمریکا که نه، در حافظ منافع
ایران در آمریکا حاضر شده و اقدام به درخواست پناهندگی ایران می نماید و بعد از رایزنی های فراوان و پالایش سابقه ای که صورت می گیرد بعد از گذشت قریب به 23 سال در خواست پناهندگی حافظ با موافقت پذیرفته می شود.
اسم حافظ قبل از درخواست پناهندگی کوئنتین تارانتینو بود که به دلیل استقبال گرم حافظ منافع، وی متخلص و مزین
به حافظ شد، همچنین در آن زمان حافظ نصف دیوان خودش را سروده بود که پس از پناهندگی اقدام به دریافت مجوز می نماید
که با ممیزی وزارت ارشاد مواجه شده و با پیشنهاد بسیار جذاب و وسوسه انگیزی از سمت کارشناسان همان وزارت روبه روگشته و اقدام به نگارش از ابتدای دیوان خود می کند، او دیوان نصفه کاره
خود را برای این که در استکبار به او الهام شده در آتش
سوزاند. حافظ بعدها در یکی از ابیات جنجال برانگیزش ادعای معامله سمرقند و بخارا را می کند که با انتقاد شدید اللحن دو کارشناس مطرح روبه رو می شود و برای ادای پاره ای از توضیحات فراخوانده می شود که او دلیل این مسئله را ضعف در جغرافیای خود عنوان کرده و ادعا می کند که تصور او بر این بوده که سمرقند و بخارا از ایران جدا شده و از ایالت های ازبکستان هستند. او در مراسم بزرگداشتی که در شیراز برایش بر پا گشته بود مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفته و رئیس جمهور او را الگویی مناسب برای حکومت خوانده بود.