مجریان انتخابات رای مردم را حق‌الناس بدانند

سیاسی - تاریخ: ۲۹-۰۶-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
رئیس ستاد انتخابات کشور در شورای اداری استان همدان اظهار داشت: انتخابات اسفند گذشته با توجه به سه موضوع حق‌الناس بودن رای مردم، اجرای مُر قانون و بی‌طرفی در انتخابات انجام شد. به گزارش تسنیم، مقیمی‌با بیان اینکه دستگاه‌ها در زمینه تامین امکانات و تجهیز برگزاری انتخابات همکاری کنند، بیان کرد: امیدواریم انتخابات بعدی را با همین شیوه و روش برگزار کنیم به‌طوری‌که قانون اجرا شده، بی‌طرف عمل کرده و رای مردم را حق‌الناس بدانیم.