ممنوعیت تخصیص منابع سپرده گذاران به شرکت‌ها‌ی بانک‌ها‌

اقتصادی - تاریخ: ۲۱-۰۶-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تخصیص منابع سپرده گذاران به شرکت‌ها‌ی تابعه و فرعی بانک‌ها و موسسه‌ها‌ی اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ممنوع کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند با بهبود شفاف سازی اطلاعات مندرج در صورت‌ها‌ی مالی بانک‌ها‌ و موسسه‌های اعتباری از جمله تشریح صورت عملکرد سپرده‌ها‌ی سرمایه گذاری بیش از پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به طور صحیح و دقیق در شبکه بانکی کشور اجرا شود.