ابتکار:
فرصت کمی‌برای حفاظت از آب داریم

اقتصادی - تاریخ: ۳۱-۰۵-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: فرصت زیادی برای حفاظت از منابع آبی نداریم و باید الگوی کشاورزی و آبیاری در بعضی مناطق تغییر کند. به گزارش مهر، معصومه ابتکار تصریح کرد: در بحث از دست دادن منابع آبی در دوره‌ای به این موضوع بی توجهی شد و متاسفانه رتبه اول دنیا را کسب کردیم. ابتکار اظهار کرد: باید بنای نظام آموزشی کشور را چه در آموزش و پرورش و چه در نظام آموزش عالی بر برقراری مجدد ارتباط با طبیعت برقرار کنیم تا تعادل‌های روانی، فیزیولوژی، عاطفی و... ایجاد شود. وی ادامه داد: ارتباط با طبیعت عواطف را تقویت می‌کند و بخش قابل توجهی از دردهای جامعه امروز مربوط به فقدان عاطفه است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: هر کجا در مدارس، شهرها، دانشگاه‌ها و ... به اسم توسعه ارتباط با طبیعت، ارتباط با چرخه تعادل بخش طبیعت را قطع کرده‌ایم، دچار مشکل شده‌ایم. معاون رئیس جمهور با اشاره به تفاهمنامه و ارتباط خوبی که میان آموزش و پرورش و سازمان محیط زیست در راستای توسعه آموزش‌های محیط زیست در مدارس شکل گرفته است، عنوان کرد: در خراسان رضوی دبیرخانه مدارس محیط زیست با محوریت تمام موضوعات آموزش و پرورش و توجه به مسائل محیط زیست ایجاد شده است. وی اظهار کرد: با وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی تهیه کرده‌ایم که به زودی ابلاغ خواهد شد و در ۱۰۸ هزار مدرسه آموزش‌های محیط زیستی خواهیم داشت.