کنترل خشم چه فایده‌ای دارد؟

زندگی - تاریخ: ۲۶-۰۵-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰
کارشناس ارشد روانشناسی گفت: کنترل خشم می‌تواند در بسیاری از موارد افراد را از خطرات احتمالی، دور و از پیامدهای مخرب ناشی از کنترل نشدن آن جلوگیری کند. مسلم کرد در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه هر شخصی در طول روز با هیجانات مختلفی رو به رو است، اظهار کرد: یکی از این هیجانات خشم است که پاسخ دادن به این غریزه با حالت تهاجمی رو به رو است. یکی از گام‌های اساسی در روانشناسی کنترل هیجانات است که در اکثر مواقع باعث جلوگیری از مشکل و آسیب در فرد و اطرافیان خواهد شد. وی با اشاره به اینکه هر فردی خشم یا پرخاشگری را در زندگی روزمره خود تجربه خواهد کرد، ادامه داد: نمی‌توان به سادگی از چیزی که باعث خشم شده دوری کرد، اما می‌توان واکنش‌های خود را کنترل کنیم . عوامل مختلفی باعث پرخاشگری در انسان می‌شود که به عنوان یکی از شایع ترین این موضوعات می‌توان به ناکامی فرد در تحقق خواسته‌اش اشاره کرد. کرد در مورد پیامدهای ناشی از کنترل نشدن پرخاشگری وخشم عنوان کرد: معمولا بسیاری از زندانیان و محکومان به قتل علت وقوع جرمشان را کنترل نکردن لحظه‌ای خشم اعلام می‌کنند. اثرات کنترل نداشتن روی خشم می‌تواند زندگی اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهد و روابط آنها را با اطرافیان خدشه دار کند. وی با بیان اینکه مهم‌ترین و موثرترین راهکار برای کنترل خشم و پرخاشگری، آموزش است، اذعان کرد: آموزش‌ها در سه سطح فردی(آموزش مهارت زندگی) خانواده(آموزش‌های روابط و خانواده درمانی) و جامعه (آموزش‌های رسانه‌ای)می‌تواند انجام شود.