واکنش معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ادعای یک نماینده مجلس

صفحه یک - تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۳۹۵, ۱۶:۳۱
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادعای کذب یک نماینده مبنی بر تقلید صدای روحانی با هدف لغو سفر الهام امین زاده ازسوی فریدون را کذب دانست و تاکید کرد،هیچ تماس تلفنی ازسوی دستیار ویژه رئیس جمهوری برای لغو سفر خارجی امین زاده صورت نگرفته و همه این سخنان درادامه جریان سازی علیه نزدیکان دولت است. به گزارش ایرنا، هفته گذشته «محمدجواد کریمی قدوسی» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه تخریب و هجمه به دولت بویژه نزدیکان رئیس جمهوری، مدعی تقلید صدای معاون روحانی از سوی حسین فریدون شده و گفته: «در یک مورد وی با تقلید صدای روحانی در تماس هایی با مراکز اقتصادی در راستای ترخیص کالاهای غیر مجاز اقدام کرده و از آنها خواسته تا جلوی واردات این کالاها را نگیرند.» همچنین «صدای رئیس جمهوری را برای کنسل کردن سفر مولاوردی معاون روحانی در امور زنان و خانواده، تقلید کرده است.»