در خواست نماینده پاکدشت در گفتگو با آفتاب یزد:
از احمدی‌نژاد تحقیق و تفحص شود

سیاسی - تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۳۹۵, ۱۶:۳۰
آفتاب یزد – گروه سیاسی: پلاکاردهای «من آمده ام به استقبال کسی که 10سال از بهترین روزهای زندگیم را با بگم‌بگم‌هایش به بدترین روزها تبدیل کرد» و« هاله نو رو دیدی کابینه ... تو ندیدی» در دستان جوانان ملاردی آن هم به هنگام ایراد سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در این شهر حاکی از آن است که رئیس دولت‌های نهم و دهم بر خلاف یک تصور عمومی در شهرهای کوچک و در میان طبقات فرو دست جامه هم فاقد محبوبیت و مقبولیت است. چراکه او همواره عقیده‌اش بر این مهم استوار بوده است که می‌تواند با بیان وعده‌های پوپولیستی و سردادن شعارهای عامیانه، آرا طبقات محروم جامعه را به خود جلب کند اما تقابل میان مخالفان و موافقان او در شهر کوچک ملارد و همینطور پلاکاردهای حاضر در میان جوانان این شهر بر این استراتژی او خط بطلانی کشید.
در این باره محمد قمی، نماینده مردم پاکدشت در مجلس دهم و عضو فراکسیون امید به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: من قطعا در مجلس در نطق میان دستورم خواهم گفت که در مورد محمود احمدی نژاد حتما لازم است یک پژوهش جامع صورت بگیرد. چون برخی از او تعریف می‌کنند و می‌گویند در زمان ریاستش کارهایی چون ایجاد مسکن مهر و پرداخت یارانه صورت گرفته است و همین امر موجب محبوبیتش شده است. از طرفی خیل عظیمی از مردم و کارشناسان بر این باورند که در زمان او کارشکنی‌های فراوانی صورت گرفته
است از جمله بر باد دادن پول نفت و 11روز خانه‌نشینی. به نظر من باید یک تحقیق و تفحص دقیقی در مورد او صورت بگیرد. و نتیجه آن پژوهش در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند درباره او به درستی تصمیم بگیرند.
وی افزود: وقتی مردم بدانند دقیقا چه اتفاقاتی
در زمان ریاست او روی داده است، به صورت علمی و منطقی به مخالفت با او می‌پردازند و همان اندک موافقانش در شهرهای کوچک هم ریزش می‌کنند. من اعتقاد دارم که حتی در شهرهای کوچک و در میان اقشار محروم جامعه هم احمدی‌نژاد پایگاه رایش را از دست داده است و وقایع ملارد و حضور جوانان مخالف احمدی‌نژاد در این شهر کوچک حاکی از این مهم است. این جوانان هم در آن 8 سالی که احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود، حضور داشتند و سیاست‌های ناکارآمد او را به چشم دیدند. به نظر من نسل جدید در شهرهای کوچک و محروم همانند پدر و مادرشان فکر نمی‌کنند که احمدی‌نژاد کشوردار مناسبی نیست از همین روی نسبت به او عکس‌العمل نشان می‌دهند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که اکنون دیگر احمدی نژاد در میان اقشار فرودست و طبقات محروم جامعه از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار نیست.