رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی تهران:
تهدید کیفیت زندگی در تهران

اجتماعی - تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۳۹۵, ۱۶:۳۰
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مهاجرت بی‌رویه مردم را تهدیدی برای کیفیت زندگی در تهران دانست. به گزارش آنا، بابک نگاهداری با اشاره به سیاست تمرکززدایی تهران از اوایل دهه ۴۰ شمسی و همچنین ممنوعیت استقرار صنایع در محدوده
۱۲۰ کیلومتری آن گفت: با وجود تاکید بر لزوم تمرکززدایی از کلانشهر تهران و اتخاذ این سیاست‌ها موج جدید مهاجرت به تهران که از سال ۱۳۷۵ آغاز شده بود در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری ادامه یافته است. وی عنوان کرد: طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران تنها در فاصله ۵ ساله بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان خالص جمعیت مهاجر به استان تهران رقمی معادل ۹۷۸ هزار نفر بوده است و اهمیت این روند مهاجرتی زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم در بازه ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، این رقم ۷۸۴ هزار نفر بوده است. یعنی در بازه‌ای ۵ ساله شاهد رشدی ۲۵درصد در ورود مهاجرین به استان تهران بوده‌ایم.رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران، جستجوی کار و تحصیل از عمده‌ترین دلایل مهاجرت به تهران بوده است.