محمد ماکویی - روزنامه نگار
احمدی نژاد 96

اجتماعی - تاریخ: ۵-۰۴-۱۳۹۵, ۱۶:۳۰
بر خلاف تصور،اصلاح طلبان به احمدی نژاد 96 به اندازه احمدی نژاد 84 بد بین نیستند
زیرا اوضاع و احوال سال 1384 کشور به ویژه در مقوله‌های مالی – اقتصادی به مراتب بهتر از امروز بود و بنابراین هر آن بیم آن میرفت که بودجه و در آمد فراوان دولت و در اختیار "آقای رئیس جمهور" کار دست ملت داده و موجبات حیف و میل گسترده اموال عمومی را فراهم آورد. این در حالی است که به خوبی پیش بینی می‌شود که بالاخص شرایط اقتصادی سال 96 هرگز قابل قیاس با سال 84 نباشد و لذا آقای رئیس جمهور سال 96 در صورت تمایل هم قادر نخواهد بود بدی‌هایی به میزان 1384 را مجددا تکرار نماید. با این اوصاف قطعا دیدگاه اصولگرایان سال 96 در باره احمدی نژاد به خوبی و مثبتی دیدگاه اصلاح طلبان نیست زیرا اصولگرایانی که با سرمایه گذاری روی احمدی نژاد 84، همه هست و نیست و دار و ندار خود را از دست رفته دیدند به هیچ عنوان خواستار اینکه سکان کشتی "ریاست جمهوری" را بار دیگر در دستان محمود احمدی نژاد ملاحظه نمایند ، نیستند. در این باره از یاد نمی‌بریم که محمود احمدی نژاد در سال 1384 و به محض پوشیدن ردای ریاست جمهوری ، ضمن اینکه خویشتن را مرهون و وامدار هیچ دسته و گروه سیاسی ندانست، تنها لازم دید که از مردمی که با آرای خود او را راهی "پاستور" نموده بودند کمال قدردانی و امتنان را به عمل آورد.لذا اینکه چرا اصولگرایان بار دیگر به احمدی نژاد روی خوش نشان نخواهند داد را شاید بتوان با یاد آوری لطیفه‌ای ،بهتر درک نمود:
مردی در مقام درد دل ، دیگری را مخاطب ساخته و به او گفت که بدبختی به من روی آورده و همسرم هست و نیست و دار و ندارم را برداشته و رفته است. "دیگری" در پاسخ اظهار داشت که انصافا "تو" را به مراتب خوشبخت تر از خویش می‌بینم زیرا متاسفانه همسرم هست و نیست و دار و ندار مرا برداشته اما هنوز نرفته است؟!