استفاده از سرب در تریاک برای ثابت ماندن قیمت آن!

اجتماعی - تاریخ: ۵-۰۳-۱۳۹۵, ۱۶:۰۰
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از حضور یک میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور خبر داد. پرویز افشار گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارند که ۴۰ درصد از آنها در مراکز مشخص شده تحت کنترل هستند.او یادآور شد: سال گذشته ۵۷۰ تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه، ۱۱ درصد رشد داشته و در طی دو ماه گذشته از سال جاری نیز کشفیات ۱۴ درصد رشد داشته است.معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی، مبنی بر میزان مصرف مواد مخدر در کشور و افزایش تقاضا نیز تاکید کرد: در این خصوص آمار خاصی موجود نیست اما افزایش تقاضا نداشتیم.افشار ادامه داد: مهمترین اولویت ما قطع ارتباط مصرف کننده و قاچاقچی است زیرا برخی مواقع کاهش قیمت از جانب توزیع کنندگان باعث وجود و در اختیار گذاشتن اجناس نامرغوب می‌شود.او یادآور شد: نرخ شیشه افزایش یافت و تقاضا به سمت مصرف تریاک رفت و امروز برای اینکه بتوانند نرخ تریاک را ثابت نگه دارند از مواد بسیار خطرناک در تریاک استفاده می‌کنند. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: وجود سرب در تریاک بسیار خطرناک است که این اتفاق در حال روی دادن است. افشار با بیان اینکه افزایش کشفیات با افزایش تقاضا ارتباطی ندارد، گفت: سال گذشته به سمت عملیات هوشمند در چند
استان رفتیم که بتوانیم از همان مبادی ورودی، مواد مخدر را کشف کنیم که در این راستا نیز موفق شدیم. او در خصوص وضعیت استان‌ها درباره کنترل و مقابله با مصرف مواد مخدر نیز تاکید کرد: استان فارس در خصوص مقابله با مواد مخدر و راه اندازی مراکز کنترل بسیار موفق و از استان‌های قدیمی است که باید این روند ادامه داشته باشد. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ادامه داد: هیچگونه مراکز درمان اجباری در کشور وجود ندارد و اگر گروهی بخواهند به اجبار کسی را به این مراکز ببرند طبق قانون آدم ربایی انجام شده است.افشار در خصوص مصرف متادول نیز گفت: اینگونه قرص‌ها برای کاهش درد استخوان در زمان متوسط است که مردم باید دقت ویژه در این راستا داشته باشند.او تاکید کرد: مردم باید قرص‌ها و داروهای خود را از مراکز معتبر تهیه کنند.