مسعود جعفری جوزانی:
جمشید آریا قهرمان بود اما منتقدان او را تحقیر کردند

فرهنگی - تاریخ: ۲۶-۰۲-۱۳۹۵, ۱۶:۰۱
مسعود جعفری جوزانی در گفتگو با بهروز افخمی‌در برنامه
«هفت» درباره قهرمان در سینما گفت: اول باید قهرمان را تعریف کرد، قهرمان و ابر قهرمان داریم. قهرمان‌ها مابه ازای اجتماعی دارند که می‌توانند آنها را بیرون یافت. ابرقهرمان‌ها ابرمردانی هستند که چند صفت خاص دارند. قهرمان اخلاق مدار است، از خودش می‌گذرد. همیشه هم وجه تضاد با ضدقهرمانش دارد. ضدقهرمان همیشه از او قوی تر است اما نهایتا قهرمان بر ضدقهرمان غلبه پیدا می‌کند. هدف شان یکی است، اما شیوه رسیدن به این هدف است که متفاوت است. به گزارش فارس، وی ادامه داد: مثلا جمشید آریا (هاشم پور) در ابتدای انقلاب به عنوان قهرمان پذیرفته شده بود و وقتی موی سر خود را می‌تراشید به قهرمانی برای نوجوانان و جوانان تبدیل می‌شد. هرچند من یا دیگری او را دوست نداشته باشیم باید بپذیریم او قهرمان بود. اما آن زمان تمام مدت از سوی منتقدان تحقیر می‌شد!