پذیرش قدرت ایران جبر تاریخی است

سیاسی - تاریخ: ۲۵-۱۲-۱۳۹۳, ۰۰:۰۱
کمال خرازی در تبیین سخنان رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، گفت: عبارتی که مقام معظم رهبری درباره فروپاشی اخلاق سیاسی در آمریکا بیان فرمودند، به واقع نشان دهنده انحطاط معیارهای اخلاق سیاسی و نادیده انگاشتن تعهدات ملی در بین سیاستمداران آمریکایی است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: در همه جای دنیا وقتی دولتی منتخب مردم تصمیمی را اتخاذ می‌کند همه مقامات و نهادهای رسمی نسبت به اجرای آن تعهد می‌سپارند و دولت‌های بعدی نیز آن را محترم می‌شمارند،‌ زیرا یکی از اصول اولیه و غیرقابل انکار حقوق بین‌الملل این است که تغییر سیاست‌های داخلی یا حتی تغییر رژیم‌ها نباید در تعهدات بین‌المللی کشورها خللی ایجاد کند.
خرازی تصریح کرد: در آمریکا به دلیل نفوذ صهیونیست‌ها در مراکز قدرت، به جای آنکه منافع مردم آمریکا معیار باشد، فشارهای رژیم اشغالگر قدس تاثیرگذار است؛ به طوری که عده‌ای از نمایندگان مجلس سنا به جای حمایت از دولت خویش از افراطی‌های رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند. این، نهایت انحطاط اخلاق سیاسی و رجحان منافع بیگانگان بر منافع مردم آمریکاست. البته، واقعیت امروز جمهوری اسلامی ایران به حدی مبرهن و آشکار است که کسی نمی‌تواند آن را انکار کند و به همین دلیل، دولت فعلی آمریکا ناچار شده است بر این واقعیت اذعان کند و ‌آماده است ظرفیت‌های ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار به رسمیت بشناسد. این اذعان نه از سر لطف،‌ بلکه از سر ناچاری است.
به گزارش ایسنا رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: واقعیت قدرت ایران به حدی آشکار است که حتی اگر دولت جمهوری‌خواهی نیز بر سر کار بیاید ناچار از پذیرش واقعیت آن خواهد بود، چنانچه نیکسون جمهوری‌خواه نیز واقعیت چین را به عنوان یک قدرت بزرگ پذیرفت. بنابراین، پذیرش قدرت و واقعیت امروز ایران تنها یک جبر تاریخی است که دیگران را به پذیرش آن ناچار ساخته است. این البته، آغاز راه است. الیس الصبح به قریب.