احمدی‌نژاد برنامه انتخاباتی ندارد؛ فقط به نامه‌های مردم رسیدگی می‌کند!
احمدی‌نژاد برنامه انتخاباتی ندارد؛ فقط به نامه‌های مردم رسیدگی می‌کند!

اجتماعی - تاریخ: ۲۴-۰۱-۱۳۹۵, ۱۶:۰۱
علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس دولت‌ احمدی‌نژاد گفت: احمدی‌نژاد در حال حاضر هیچ برنامه انتخاباتی ندارد و سفرهای ایشان به شهرهای مختلف کشور نیز صرفا با هدف بازخوانی خط امام (ره) و تبیین آرمانهای انقلاب انجام می‌شود. صدها نهاد علمی و فرهنگی و گروه‌های مردمی، از جمله خانواده معظم شهدا و ایثارگران، ائمه محترم جمعه و جماعات، تشکل‌های دانشگاهی و دانشجویی ، بازاریان و صنوف مختلف با ارسال دعوت نامه یا امضاء طومارهایی از دکتر احمدی‌نژاد برای سفر به شهرهای مختلف کشور و سخنرانی در اجتماعات مردمی، دعوت به عمل آورده اند که امکان پاسخگویی به همه این درخواست‌ها ممکن نیست و دفتر رئیس جمهور سابق با ابراز شرمندگی، بسیاری از آنها را به وقت دیگری موکول کرده است. سفرهای دکتر احمدی‌نژاد به برخی از نقاط کشور در چارچوب اجابت بخش کوچکی از انبوه درخواست‌های مردم شریف ایران انجام می‌شود. به‌گزارش آریا، وی ادامه داد: دکتر احمدی‌نژاد همچنان در موضع سکوت قرار دارند و تا کنون هیچ سخنی درباره عملکرد دولت فعلی یا موضوعات مرتبط با انتخابات ایراد نکرده اند. جوانفکر افزود: ایشان ضمن انجام مطالعات روزمره و برخی ملاقات ها، به مراجعات و نامه‌های مردمی رسیدگی می‌کنند و به عنوان استاد دانشگاه، به امور آموزشی و تدریس مشغولند.