مردم ریاست جمهوری را از فرد ترمز بریده گرفتند
مردم ریاست جمهوری را از فرد ترمز بریده گرفتند

اجتماعی - تاریخ: ۱۹-۰۱-۱۳۹۵, ۱۶:۰۱
حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد رییس جمهور برآمده از جریان اصولگرا بود، گفت: من در سال 84 استاندار خراسان و طبعا مجری انتخابات بودم. آقای احمدی‌نژاد در مرحله دوم انتخابات آن سال توانست نظر اکثریت اصولگرایان را به سمت خود جلب کند و در نهایت رییس جمهور از جریان اصولگرا شود. اینکه بگوییم جریان اصولگرا منتقد آقای احمدی‌نژاد هستند یا بودند؛ شاید در محفلی مثل امروز قابل بحث باشد ولی قضاوت و وجدان و افکار عمومی این را نمی پذیرد. به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: آقای احمدی‌نژاد از جریان اصولگرا رای گرفت. عملکرد او در دولت دومش قابل
دفاع نبود ولی اصولگرایان از او حمایت کردند. هنوز هم برخی دوستان اصولگرا از احمدی‌نژاد تبعیت می‌کنند. رسولی در مقام مقایسه سبک دولت داری روحانی و احمدی‌نژاد گفت: سبک کشور داری آقای روحانی نسبت به آقای احمدی‌نژاد زمین تا آسمان متفاوت است. امروز در کشور آرامشی می‌بینیم که در دولت احمدی‌نژاد نمی دیدیم. شما هر روز که بلند می‌شوید رییس جمهورتان یک پرت و پلایی نمی‌گوید که کشور را با مشکل روبرو کند! این خودش یک نعمت است. مردم ریاست جمهوری را از یک فرد ترمز بریده گرفتند و به کسی دادند که ترمز و کلاژ را بلد است و مناسبات را هم خوب می‌شناسد.